SONGS
 

הרס"פ יביא לנו


מילות השיר

הלוואי ותמותי כל החטיבה
אפוד, קסדה, על הגב
כדור בקנה ואני מוכן לקרב

ירינו אר פי ג'י - וואי וואי
וכמה נפיצים - וואי וואי
הלוואי וימותו כל הקודקודים
שלא נזדקק לעזרת ברזלנים

עכשיו אני חפ"ש,
חפ"ש בן חפ"שים
יושב ומעשן לי באנגים וחשיש

הרס"פ יביא לנו באנגים וחשיש
מריחואנה, עלים של נענע
וסוטול סוטול כל היום

כרטיס לגואה
כדור לבלוע
וסוטול סוטול כל היום

וג'וני ווקר
על הבוקר
וסוטול סוטול כל היום...

יחידה
גבעתי - גדוד שקד
רקע

ביצוע מקורי
לא ידוע
מלחין
לא ידוע
מחבר המילים המקוריות
לא ידוע